Popkoor Alive

Welkom op de site van Popkoor Alive


Popkoor Alive bestaat sinds het voorjaar van 2019 met als belangrijkste doel: lekker samen zingen!
We repeteren  iedere dinsdagavond onder leiding van dirigent Bart de Jong. Ons repertoire bestaat uit  popnummers in -meestal- vierstemmige zetting.